Examen & diploma

Examen

Het is niet verplicht om examen te doen.
Wil je het diploma BasisRuiterCoach behalen dan doe je examan in deze 2 onderdelen:

 • Theoretische toets
 • Praktische eindopdracht

Om te kunnen slagen dient de score op alle twee de examenopdrachten minimaal voldoende te zijn (zie examenreglement).

Na diplomering

 • Diploma
  Na het examen ontvang je een diploma als BasisRuiterCoach. Je kunt hiermee aan de slag als zelfstandige en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering als instructeur en coach afsluiten (zie algemene voorwaarden).
 • Jaarlijkse nascholing
  Na het behalen van je diploma hoor je bij de Hippische Professionals Community. Ga je als RuiterCoach aan het werk dan is de jaarlijkse nascholing (gedurende 5 jaar na diplomering) vanwege de geldigheid van je verzekering en uitvoeren van de unieke lesmethodiek verplicht (zie algemene voorwaarden). De nascholing kost €120,00 ex BTW per persoon per jaar. De nascholing bevat elk jaar een deel supervisie en een toets.
 • Specialisaties
  Wij bieden meerdere specialisaties ter kennisverbreding aan als vervolg op je opleiding.
 • Online leeromgeving
  Als kers op de taart krijg je ook toegang tot onze online leeromgeving waarin elk jaar 4 nieuwe, voor jou gratis, toegankelijke cursussen klaar staan. Cursussen die dienen als verrijking van je kennis en vaardigheden.
 • MasterClasses
  Wij bieden (oud)studenten gratis jaarlijks meerdere masterclasses en andere programma’s aan via onze online leeromgeving.

Bewaren

Herexamens

In het opleidingsbedrag zit 1 theorie- en 1 praktijkexamen inbegrepen. De kosten van een herexamen theorie bedragen 25 euro en de kosten van een herexamen praktijk bedragen 75 euro . Beide per persoon en excl. BTW.

Door uitzonderlijke omstandigheden kan een student verhinderd zijn om de toetsen te maken. In dat geval zal de Hippische Professionals een tweede mogelijkheid bieden. Met het bieden van een tweede mogelijkheid vervalt de optie een herexamen te maken.

CRKBO

De Gelukkige Ruiter Academie is op 13 januari 2017 geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en deze registratie is overgegaan in Hippische Professionals sinds 3 mei 2021.

De registratie bij het CRKBO is het gevolg van een uitgebreide audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. In de kwaliteitscode staat omschreven dat er wordt getoetst op betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid en kenbaarheid.

Aan de orde kwamen aspecten als: de administratieve organisatie, kwaliteitseisen aan lesstof en aan de docenten, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures, etc.
Met deze registratie geeft het CRKBO aan dat de Hippische Professionals aan alle gestelde criteria voldoet.