Inhoud opleiding Paard en Hulpverlening

Post-HBO module

Het programma is opgebouwd uit drie modules, die ook los van elkaar te volgen zijn. De verbinding tussen de drie modules wordt daarnaast gelegd in de module Persoonlijke beroepsontwikkeling.

Tijdens de opleiding besteed je enerzijds aandacht aan de ethische kant van hulpverlening met paarden. Je leert daarbij hoe je een paard als hulpverleningspartner kunt behandelen en wat daar ethisch gezien allemaal bij speelt. Ook ontwikkel je daarbij een eigen, aanvullende beroepscode voor het werken met paarden in de hulpverlening. Daarnaast maak je verdiepend kennis met paardengedrag. Tijdens dit onderdeel leer je meer over de cognitie, ontwikkeling, taal en gedrag van een paard. Ook komt de wetenschap zooantropologie aan de orde. Deze relatief nieuwe wetenschap richt zich op wederzijdse beïnvloeding tussen dier (paard) en mens. Om goed uit de voeten te kunnen met de verschillende paardentrainingen leer je ook meer over lichaamstaal en emotie in een training.

Tijdens de opleiding komen vijf methoden van werken met paarden in de hulpverlening aan bod:

  • De Heal-methode, een Amerikaanse methode gebaseerd op het werk van onder anderen Linda Kohanov.
  • De EAGALA-methode, een wereldwijde werkwijze gericht op het werken met metaforen.
  • Systemisch werken met familie- of organisatieopstellingen met behulp van paarden.
  • De horseboy-methode, waarbij je werkt met onder andere duo-rijden en beweging- en sensorywerk.
  • Sociale vaardigheidstraining, Toms’ plan, met paarden.

Je kunt zelf bepalen op welke doelgroep je jouw hulpverlening wilt toespitsen: kinderen, volwassenen, groepen, teams of families. De vaardigheden die je tijdens de trainingen aanleert, ontwikkel je thuis verder. Daarnaast werk je samen in intervisiegroepjes. Er vindt geregeld intervisie plaats bij de eigen paarden. Gedurende de opleiding is er halverwege een persoonlijke evaluatie- en voortgangsgesprek met de docent.

Enthousiast geworden? Schrijf je direct in!

Opbouw lessen

De opleiding Paard en Hulpverlening duurt 40 weken. Verspreid over het hele studiejaar heb je in totaal 21 lesmomenten.

Deze lesdagen bestaan uit paardentrainingsdagen en theorielessen. Daarnaast moet je ten minste één dagdeel per week zelfstandig oefenen, waarbij het oefenen voor jezelf en met paarden en (proef)cliënten centraal staat.

In de theoriemodule Persoonlijke ontwikkeling volg je 9 lessen van 3 uur op donderdagavonden 1 les per maand. Daarbij heb je 1 persoonlijk evaluatiemoment met de docent.
De 2 praktijkmodules bevatten beiden 6 lesdagen op uiteenlopende locaties in Nederland bij de desbetreffende praktijkdocent op zaterdagen. Van deze dagen is de laatste dag de examendag in Haule.

Tijdens de opleiding Paard en Hulpverlening houd je zelf reflectieverslagen bij in een portfolio voor onder andere je intervisiemomenten. Daarnaast formuleer je jouw eigen visie op de vormen van paardenhulpverlening en de daarbij ontwikkelde competenties. Na afronding van de basisbijeenkomsten presenteer je jouw portfolio en visie in de groep. Het visiestuk wordt ingeleverd en door de docent beoordeeld.

Bij de afronding van de laatste specialisatie leg je een meesterproef af met een paard(en) en cliënt op de oefenlocatie in Haule. Je ontvangt feedback van je medestudenten. Deze feedback weegt mee in het eindoordeel door de docent. Na het behalen van alle onderdelen van de opleiding ontvang je een certificaat.