Vrijstelling & studiebelasting

Vrijstellingsbeleid

Vrijstelling voor één module is mogelijk. Als je reeds in het bezit bent van een (paardrij)instructeursdiploma of een (paarden)coachingsdiploma, dan kun je schriftelijk een verzoek tot dispensatie indienen.

Wat hebben wij nodig?

 • De naam van de module waarvoor je dispensatie aanvraagt.
 • Een onderbouwde motivatie waarom je dispensatie aanvraagt.
 • Een kopie van je (paardrij)instructeursdiploma of je (paarden)coachingsdiploma.
 • Een overzicht van je werkervaring.

Zo kan de Gelukkige Ruiteracademie de overlappingen tussen je behaalde diploma’s en/of werkervaring en de (Basis) RuiterCoach-opleiding toetsen. De Hippische Professionals zal binnen twee weken na de aanvraag uitsluitsel geven of dispensatie wordt toegekend.

Studiebelasting Basis RuiterCoach:

 • 20 praktijkdagen verdeeld over 13 maanden
 • Dat zijn ongeveer 2 praktijkdagen per maand
 • Alle reguliere schoolvakanties ben je vrij
 • Theorie gaat veelal via video’s die je kunt kijken wanneer je wilt
 • 2 – 4 uur studiebelasting per week
 • De praktijkdagen vinden plaats op meerdere locaties in NL, de meeste rond Amsterdam.
 • Carpoolen is een veelgebruikte optie.
 • De praktijkdagen zijn in principe ZONDER eigen paard, maar in module 2 + 3 + 4 mag je wel je eigen paard meenemen als je dat wenst.​

Afspraken
Van een student wordt verwacht dat alle portfolio opdrachten in zijn totaliteit worden gemaakt en worden aangeboden ter assessment aan de Hippische Professionals. De Hippische Professionals gaat uit van de beste inzet die een student kan geven om deze opleiding af te ronden en zal zelf er alles aan doen om de student te motiveren en persoonlijke waarde toe te voegen.