Certificaat & CRKBO

Certificaat

Het halen van het examen van het 1 e leerjaar geeft recht op het diploma tot Basis RuiterCoach aan de Hippische Professionals. Dit diploma geeft de mogelijkheid een Beroeps- of Bedrijfs-AansprakelijkheidsVerzekering af te sluiten. Zie hiervoor de Algemene voorwaarden.

Studenten kunnen rekenen op een kwalitatief hoogwaardige opleiding.

Raadpleeg je boekhouder: de opleidingskosten kunnen (deels) aftrekbaar zijn van de belasting.

CRKBO

De Gelukkige Ruiter Academie is op 13 januari 2017 geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en deze registratie is overgegaan in Hippische Professionals sinds 3 mei 2021.

De registratie bij het CRKBO is het gevolg van een uitgebreide audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. In de kwaliteitscode staat omschreven dat er wordt getoetst op betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid en kenbaarheid. Aan de orde kwamen aspecten als: de administratieve organisatie, kwaliteitseisen aan lesstof en aan de docenten, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures, etc.

Met deze registratie geeft het CRKBO aan dat de Hippische Professionals aan alle gestelde criteria voldoet.

Bewaren

Bewaren