Paard en Hulpverlening

Post hbo leergang (voorheen leergang NHL Stenden hogeschool) van Hippische Professionals

Ben jij een hbo-gekwalificeerd hulpverlener? Heb je daarnaast ruime ervaring met paarden, paardengedrag en paardenwelzijn? Deze twee kwaliteiten breng je samen in de opleiding Paard en Hulpverlening. Hier leer je met paarden samen te werken ten behoeve van je cliënten. De lessen worden gegeven door hogeschooldocenten.

Je krijgt inzicht in meerdere stromingen en achtergrondtheorieën.

  • Je maakt kennis met vijf methoden.
  • Je ontwikkelt een eigen ethische visie.
  • Je bepaalt zelf op welke doelgroep je jouw hulpverlening toespitst.
  • Je volgt de opleiding in deeltijd: ideaal in combinatie met een baan.

Bij Paard en Hulpverlening maak je in de theorielessen kennis met drie onderdelen: vormen van paardenhulpverlening en coaching, ethiek en paardengedrag. Daarnaast maak je kennis met de zooantropologie. In totaal bestaat het programma uit drie verschillende modules waarin kennis, trainingsvaardigheden, hulpverlening en beroepsontwikkeling centraal staan.

De twee praktijkmodules helpen je een basis in het begeleiden met paarden te geven. Je ontdekt de communicatie van paarden via lichaamstaal en eigen ontwikkeling van lichaamsbesef en intuïtie. Je maakt kennis met verschillende vormen, vooral naast en soms op het paard en leert de bijbehorende werkvormen en rollen hanteren.

Tijdens de opleiding houd je een portfolio bij en formuleer je jouw eigen visie. Tot slot leg je een meesterproef af met een paard en cliënt. Heb je de opleiding met een voldoende afgerond, dan ontvang je een certificaat.

Na afloop van deze opleiding weet je hoe je met paarden en cliënten kunt samenwerken met behoud van paardenwelzijn, gezondheid en veiligheid.

Je bent in staat een eigen werkwijze te ontwikkelen die het beste bij jou en je paarden past en je bent je veel meer bewust van lichaamstaal, emoties en intuïtie. Deze opgedane kennis kun je vervolgens ook inzetten tijdens het contact met jouw cliënten als je zonder paarden werkt.

Veel afgestudeerden kiezen ervoor om als zelfstandig therapeut of hulpverlener aan de slag te gaan.

De opleiding Paard en Hulpverlening duurt 40 weken. Verspreid over het hele studiejaar heb je in totaal 21 lesmomenten van 3 of 6 uur.

Deze lesdagen bestaan uit paardentrainingsdagen en theorielessen. Daarnaast moet je ten minste één dagdeel per week zelfstandig oefenen, waarbij het oefenen voor jezelf en met paarden en (proef)cliënten centraal staat.

De opleiding bestaat uit drie modules. Het is ook mogelijk om één module te volgen. De meeste deelnemers schrijven zich in voor de hele opleiding.

De opleiding start bij minimaal 6 deelnemers. Op dat moment gaan we de planning maken met name voor alle gastdocenten. In principe is er 1 donderdagavond per maand theorieles en 1 zaterdag per maand een praktijkdag. Je hebt dus 2 maal per maand een lesmoment. Er wordt rekening gehouden met vakantie- en feestdagen.