KinderRuiterCoach

De KinderRuiterCoach is een aanvullende module op de BasisRuiterCoach.

De opleiding tot BasisRuiterCoach leert jou op een coachende wijze les te geven aan ruiters. De KinderRuiterCoach gaat daarna dieper in op het coachen en les geven aan jeugdige ruiters in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.

Aan kinderen les geven, en dan expliciet aan ruiters, vergt specialistische kennis. Je bent niet zomaar een instructeur, je bent een coachende instructeur die kinderen, al dan niet met rugzak, kan begeleiden naar meer zelfvertrouwen, weerbaarheid, plezier en zelfbewustzijn.

In deze module komt o.a. aan bod:

  1. Het oplossingsgerichte werken met kinderen
  2. Het aansluiten bij kinderen in diverse leeftijdsgroepen
  3. Het systemische perspectief
  4. Hoe help je kinderen leren en ontwikkelen
  5. Kinderen & ponies
  6. Omgaan met angsten/onzekerheden
  7. Paardenwijsheid
  8. Oefeningen & spelvormen
  9. Houding & zit
  10. Praktijkcasussen

De KRC opleiding kan alleen gevolgd worden als aanvulling op de BasisRuiterCoach.